Elevdemokrati

Her kan du læse om skolens elevråd, og den måde vi arbejder med elevdemokrati.

På Gislinge skole har vi et elevråd bestående af elever fra 3. klasse og opefter, der mødes hver 3. uge.

I elevrådet drøfter vi forskellige relevante temaer, f.eks. brug af mobiltelefoner, hvordan vi gør pauserne bedre, venskabsklasser, trivsel, fællesaktiviteter og meget mere. Det er ikke alt, der bliver 100%, som vi ønsker det, men vi får vores tanker og ideer videreformidlet og føler os hørt. Noget af det, vi bl.a. har fået indflydelse på, er, at skolens 9. klasser har fået lov til at gå i Brugsen i pauserne.

Det er hyggeligt at mødes og tale sammen om vores fælles skole - og så slipper man jo ind imellem for én af de almindelige timer. Man får indflydelse, lærer at argumentere og får lært elever fra de andre klasser at kende.

Vores elevrådsformand og elevrådsnæstformand deltager i skolens månedlige bestyrelsesmøder, hvor vi har et fast punkt på dagsordenen.

Senest opdateret 26-06-2024