Spring til indhold

Princip for antimobning

Gislinge skole skal være trygt og rart sted at gå i skole og arbejde, og derfor har skolen nul-tolerance over for mobning og udstødelse fra fællesskabet.

For at undgå mobning og udstødelse fra fællesskabet er det vigtigt at opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Skolen har valgt at bruge værktøjet kaldet PAF (Power, Attitude & Focus), hvor lærer, pædagoger og vikarer løbende uddannes og efteruddannes i brugen af PAF.

PAF integreres i alle klasser og introduceres allerede i 0. klasse. PAF følger klassen til og med 9. klasse, og vil være det faste punkt/time/tidspunkt hver uge, hvor klassen er samlet og/eller i små grupper arbejder med PAF.

Værktøjet og processerne bliver dermed genkendeligt for både børn og voksne ift. at skabe vedvarende trivsel, fællesskab og et åndehul, hvor klassen sammen kan vende stort og småt hele vejen op gennem folkeskolen.

Det er vigtigt, at alle lærer, pædagoger og vikarer anvender det samme værktøj, så alle kan supplere hinanden, og eleverne oplever genkendelsens glæde i samarbejdet og sparringen.

Intet værktøj kan stå alene uden løbende evalueringer og justeringer. Det er derfor vigtigt, at klassen sammen med deres faste PAF team evaluerer og justerer PAF forløb, indhold og udformning ift. hvor klassen, deres trivsel og fællesskab er på vej hen.

Brugen af PAF og klassernes løbende evalueringer vil også være et fast punkt på skolebestyrelsens agenda for at sikre anvendelse og udbytte af værktøjet, og dermed opnå:

  • Bedre trivsel og tryghed blandt eleverne i klassen
  • Effektiv håndtering af konflikter og mobning
  • Større arbejdsglæde blandt medarbejder

Link til PAF Academy: PAF i skolen · Bedre trivsel og tryghed for alle elever i klassen (paf-academy.com)Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen