Spring til indhold

Princip for at forlade skolen

Gislinge Skole ønsker at skabe en sund og sikker skole for alle skolens elever. Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område i skole-, SFO- og Klubtiden med mindre, der er givet særlig tilladelse hertil af skolens personale og / eller ledelse.


Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen