Spring til indhold

Princip for fødselsdage og sociale arrangementer

Gislinge Skole ønsker at sikre fokus på, og sammenhæng mellem, elevernes fællesskab og trivsel gennem hele skolelivet. 

Det er veldokumenteret, at et godt fællesskab blandt forældrene giver et godt fællesskab blandt eleverne – et fællesskab, skolen dagligt arbejder på at understøtte og styrke.

Med henblik på at undgå udelukkelse fra fællesskabet, både når det foregår i den almindelige skoledag, til fødselsdage og ved andre sociale og festlige lejligheder, er det skolens forventning, at hele klassen, alle drenge eller alle piger, inviteres.

Sociale arrangementer på Gislinge Skole, med eller uden deltagelse af skolens personale, skal også foregå uden udelukkelse fra fællesskabet. Dette gælder uanset om elevernes forældre har mulighed for at deltage eller er forhindret heri. Skolen henstiller desuden til, at forældrene indgår en løbende og konstruktiv dialog om vigtigheden heraf, tidligst muligt og allerede fra skolestart.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen