Spring til indhold

Princip for vikardækning

Gislinge Skole ønsker at tilsikre, at eleverne modtager faglig og velkvalificeret undervisning i alle lektioner samt sikre gennemskuelighed.

Prioritering af vikardækning

Som udgangspunkt vikardækkes alle timer, der ikke dækkes af klassens faste lærerstab. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, vil vikardækningen ske ud fra følgende prioritering:

  • 0. - 3. årgang vikardækkes altid. Der vil således til enhver tid vil være mindst én voksen i klassen.
  • 4. - 6. årgang vikardækkes i videst mulig udstrækning, dog kan eleverne arbejde under opsyn fra anden lærer eller pædagog i kortere perioder, hen over 1-2 lektioner.
  • 7. - 9. årgang vikardækkes i videst mulig udstrækning, dog kan eleverne arbejde under opsyn fra anden lærer eller pædagog, hen over 1-2 lektioner. Elever i 7. - 9. klasse kan undtagelsesvis gives fri, hvis der ikke kan tilbydes relevant undervisning. I sådanne tilfælde skal forældre altid orienteres via Aula.
  • 9. årgang vil, som afgangsklasse, blive prioriteret før 7. og 8. årgang.

Ved længerevarende fravær tilstræbes det, at klassen tilknyttes en fast vikar.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen