Alvorlige ulykker på Gislinge skole

Beredskab for Alvorlige ulykker på Gislinge skole.

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret

Gældende for Gislinge skole og SFO

 Situation

 

 

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

Alarmering

 

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.
 • Alarmér akut hjælp 112.
 • Skolelederen alarmeres via telefon 72 36 41 26 eller mail ranh@holb.dk
 • Skolelederen vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

 

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken.

Handlinger

 

Straks

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

 Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Opfølgning

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

 

Ledelse og organisation

 

 

Skolen udpeger/sammensætter en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Skolelederen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.

Skolelederen har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

Bemanding og udstyr

 

 


Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

 

Kommunikation

 

 

 • Skolelederen informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder: Randi Hoffmann, tlf. 72 36 41 26, ranh@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er af Tina Teglers den 14092

 

Senest opdateret 07-11-2023