Brand på Gislinge Skole

Beredskabsplan for Brand på Gislinge Skole.

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved brand

Gældende for Gislinge skole og SFO

 

Situation

 

 

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.

 

Alarmering

 

 

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen. (Indgangen ved Salen).

Når brandalarmen lyder:

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.
 • Alle bevæger sig mod Boldklubbens fodboldbaner (jf. lokal indsatsplan).  
 • Husk at medbringe børnelister/computere med overblik over børnene.
 • Der ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Præcis adresse/lokation: Gislinge Skole, Skolevej 4, 4532 Holbæk.
 • Hvor på matriklen det brænder.
 • Hvad der brænder.
 • Om der er tilskadekomne.
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer (kør efter Gislinge Hallen)

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Skolelederen sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning.

 

Opgaver

 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

Handling

 

 

 

Straks:

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer skolelederen, som aktiverer krisestaben.
 • Skolelederen informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan).
 • Computer, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.
 • Jf. lokal indsatsplan fordeles/uddeles 4 brandkort, der beskriver en række ansvarsopgaver i forbindelse med rømning og håndtering af situationen.
 • Skoleleder informeres om/når alle personer er evakueret.

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Skoleleder sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12.
 • Skoleleder (evt. i samarbejde med pædagogisk leder) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.).

Opfølgning:

Skolelederen følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp.

 

Ledelse og organisation

 

 

Skolen udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats.
 • Skolelederen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Skolelederen har ansvaret for kommunikation og opfølgning

 

Bemanding og udstyr

 

 

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter (nærmeste ved boldklubben)

[jf. lokal indsatsplan for placering af ovenstående].

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Der forefindes hjertestarter ved Gislinge Boldklub, Brugen og Gislinge Forsamlingshus.

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 

 • Skolelederen informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Skolelederen kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.
 • Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.

 

Kontaktoplysninger

 

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder: Randi Hoffmann, 72 36 41 26, ranh@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børn, Unge og Familiers Fælles Indgang (72 36 63 30), leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog. Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

https://holbaek.dk/service-og-selvbetjening/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alle-boern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr 

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er opdateret af Tina Teglers 140923

 

Senest opdateret 28-06-2024