Overgreb mod børn Gislinge Skole

Beredskabsplan for Overgreb mod børn Gislinge Skole.

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved overgreb på børn

Gældende for Gislinge skole og SFO

 

Situation

 

 

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod:

 • Barnets forældre eller familie. 
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt.
 • En ansat.
 • Et andet barn/ung.

 

Alarmering

 

 

 

Som medarbejder skal man informere sin skoleleder eller pædagogiske leder om sin mistanke/viden.

 

 • Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:

- Beskrivelserne sendes efter aftale med vagten hurtigst muligt som en underretning. Sendes der fra en intern Holbæk kommune mail sendes der til mail underretning@holb.dk  Hvis der ikke sendes fra en Holbæk kommune mail sendes den til sikunderret@holb.dk (brug send sikkert knappen)

- Skolelederen eller den pædagogiske leder kontakter Børn, Unge og Familiers vagt på telefon 72 36 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres.

- På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/ den unge/familien vurderer Børn, Unge og Familiers vagt, hvad der videre skal ske.

 • Hvis mistanken retter sig imod en ansat

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børn, Unge og Familiers myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børn, Unge og Familier.

Leder af myndighed Børn og Unge: 72 36 12 76

Leder af tværgående opgaver, den sociale indgang: 72 36 46 37

Vagttelefon: 72 36 47 73

Leder for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard:
72 36 36 73 lasso@holb.dk

 

Opgaver

 

 

 • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.
 • Børn, Unge og Familier tager stilling til, hvordan sagen behandles.

 

Handling

 

 

 

Skoleleder eller pædagogisk leder beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

•      Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie: Beskrivelserne sendes efter aftale med Børn, Unge og Familiers vagt hurtigst muligt som underretning til underretning@holb.dk

 

•      Mistanken er rettet mod et andet barn: Børn, Unge og Familier (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb.

                         

•      Mistanken er rettet mod en ansat: Børn, Unge og Familier (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

 

Ledelse og organisation

 

 

 

 

 

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne. 

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Børn, Unge og Familier (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender.

Børn, Unge og Familier iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller).

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet.
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte.
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter.
 • Kontakt til den faglige organisation.
 • Andre forhold som har betydning for sagen.

 

Kommunikation

 

 

 • Børn, Unge og Familier tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børn, Unge og Familier stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke orienteres.)

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen.
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres

 

Kontakt oplysninger

 

 

 • Leder af myndighed Børn og Unge: 72 36 12 76
 • Leder af tværgående opgaver, den sociale indgang: 72 36 46 37
 • Vagttelefon: 72 36 47 73
 • Leder for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard:
  72 36 36 73 lasso@holb.dk
 • Skoleleder: Randi Hoffmann, tlf. 72 36 41 26, ranh@holb.dk 

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er opdateret af Tina Teglers 140923

 

Senest opdateret 28-06-2024