Spring til indhold

Princip for rusmidler

Skolen er en arbejdsplads for såvel personale som elever og der drikkes derfor ikke alkohol, ryges, tyggetobak/snus eller indtages andre former for rusmidler på skolen.

Ved alle arrangementer i skolens regi, og hvor elever deltager, drikkes der ikke alkohol, ryges, tyggetobak/snus eller indtages andre former for rusmidler. Dette gælder både på selve skolens matrikel, til skolearrangementer- og fester, øvrige arrangementer i skoleregi eller på lejrskoleture.

Skolen anbefaler, at forældrene i de enkelte klasser har en dialog omkring brug af alkohol, rygning, tyggetobak/snus og andre rusmidler til klassearrangementer der afholdes udenfor skoleregi, inden og i forbindelse med, at det bliver relevant.

Rygestopkurser

Skolen er behjælpelig med kontakt til Holbæk Ungdomscenter, der afholder rygestopkurser for unge mellem 13 og 18 år.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen