Spring til indhold

Princip for sundhed

Gislinge Skole ønsker at skabe gode muligheder for, at alle børn kan leve det sunde børneliv. Dette gælder i bred forstand, som fysisk og psykisk sundhed, hvor barnet trives med både selvtillid og selvværd.

Vi tror på, at gode vaner der grundlægges i barndommen, tages med ind i voksenlivet. Vi ønsker, hvor det er muligt, at alle børn i skolen sikres en nem adgang til det sunde madvalg.

Derfor vil vi:

  • Anbefale at eleverne medbringer sunde og næringsrige madpakker.
  • Sikre adgang til køb af skolemad via skolebod og / eller kommunale ordninger.
  • Afholde årlige temadage under temaet sundhed, eksempelvis kost, trivsel og lignende.

Sunde spisemiljøer

Vi lægger vægt på at det gode måltid, handler om mere end kost. Det er der, hvor der er god tid til at spise og der er fokus på samvær og fællesskab.

Derfor vil vi sikre:

  • At der er voksne til stede i alle klasser i spisepauser for at sikre god og rolig spisesituation.
  • At de voksne i spisesituationer er nærværende og medvirkende til at sikre en positiv atmosfære, med ro og plads til at spise
  • En let indgang til samarbejde med sundhedsplejersken / sundhedscentret omkring kostvejledning for alle børn.
  • At alle voksne vil være forbilleder i det de siger og gør i arbejdstiden, både i forhold til kost, motion og trivsel.

Fysisk og mental sundhed

Trivsel og livskvalitet er afgørende for børnenes mentale sundhed og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Det er veldokumenteret, at der er en entydig positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns evne til at modtage læring.

Derfor vil vi sikre:

  • At alle børn er fysisk aktive hver dag i skolen mindst 30 minutter.
  • At der etableres legepatruljer eller lignende.
  • At alle børn er del af en planlagt fysisk aktivitet hver dag.


Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen